Biografie Gerard de Wit

NEDERLANDS

Dirigent, organist en klavecinist Gerard de Wit werd in 1985 te Dordrecht geboren. In seizoen 2006/2007 studeerde hij koordirectie en zang aan de Hogeschool IDE te Gorinchem.

Hij studeerde hoofdvak Orgel aan het Rotterdams Conservatorium en behaalde in juni 2010 zijn Bachelor (DM) diploma. Hoofdvakdocent was Bas de Vroome. 

Aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag studeerde hij hoofdvak Klavecimbel bij docenten Ton Koopman en Tini Mathot. In mei 2011 behaalde hij het Bachelor diploma. Gerard rondde in mei 2013 zijn Master-Klavecimbelstudie af met als eindcijfer een 9.

Tijdens zijn studies deed hij onderzoek naar 'De instrumentale muziek van- en het leven van de figuur J. P. Sweelinck'. Tevens deed hij onderzoek naar de incomplete Cantate BWV 188 van J.S. Bach'. Uit deze cantate reconstrueerde hij de Sinfonia naar aanleiding van het complete klavecimbelconcert BWV 1052, welke hij tijdens zijn eindexamen Klavecimbel ten gehore bracht.

Hij volgde diverse masterclasses bij o.a. Jan Hage, Lutger Lohman en Thomas Trotter. Hij studeerde Basso Continuo bij Bernard Winsemius, Patrick Ayrton en Kathryn Cok. Ook volgde hij lessen Historische Documentatie bij o.a. Peter van Heyghen en Capita Selecta (Universiteit Leiden) bij Ton Koopman.

Vanaf september 2015 studeert hij voor het laatste jaar Master-Orgel bij Ton Koopman aan het Koninklijk conservatorium te Den Haag.

In 2003 won Gerard de eerste- en publieksprijs tijdens een compositiewedstrijd. Regelmatig verschijnen er koor- en orgelbewerkingen van zijn hand. In 2011 verscheen een CD waarop hij zijn koraalbewerkingen speelt, aangevuld met vocale bewerkingen. In oktober 2013 kwam hierop een vervolg met een tweede CD.

In het najaar van 2014 richtte Gerard stichting Dutch Baroque op. De stichting zet zich samen met artistiek leider Gerard de Wit in om staande in de traditie
van voorgaande vooraanstaande oude-muziekpioniers de verworvenheden van de historiserende uitvoeringspraktijk van de oude muziek voort te zetten
en door te geven aan de nieuwe generatie. Gerard is tevens oprichter (2008) van kamerkoor Camerate Musicale; in 2014 is dit koor opgegaan in stichting Dutch Baroque onder de naam Dutch Baroque Vocal Consort. Zie www.dutchbaroque.nl

Als kerkorganist is Gerard verbonden aan de Hervormde gemeente te Zwijndrecht,
wijk Oude Kerk.

 

ENGLISH

The organ-  and harpsichord player Gerard  de Wit was born  in the Dutch city of Dordrecht in 1985. During the season of 2006/2007 he studied  singing and choirconducting at the IDE-college in Gorinchem, Holland.

Gerard studied organ as main subject at the Rotterdam Conservatory and  received his Bachelor’s Degree (DM)  in June 2010. He studied  there  for his main subject with Bas de Vroome and Bernard Winsemius as his teachers. With these two teachers he also studied for his minor degree in Basso Continuo.

At the Royal Conservatory in The Hague he studied  his main subject harpsichord with Ton Koopman and Tini Mathot.  In May 2011 he received  his Bachelor’s Degree. He finished his Master Study harpsichord at the Royal Conservatory and received a 9 as final grade.

During his studies he published his research:  'J.P Sweelinck and his instrumental music' . He also  researched  J.S. Bach’s incomplete Cantata 188.  From this cantata he reconstructed the Symphony on the basis of the Harpsichord concerto BWV1052.  During his final examination  this Harpsichord concerto was performed.

Gerard took part in several master classes  under,  amongst others: Jan Hage, Lutger Lohman and Thomas Trotter. He studied  Basso Continuo  with Patrick Ayrton and Kathryn Cok.  He also studied Historical Documentation with Peter van Heyghen and Ton Koopman’s Capita Selecta at Leyden University.

In 2003 Gerard won the first prize as well as the prize awarded by the public at  a composition competition. He regularly publishes choir- and organ scores.  In 2011 he issued a CD with  choral scores, completed with vocal scores, volume 2 of this CD to be issued in October 2013. 

Gerard de Wit is the founder and the artistic leader of a chamber  choir called Camerate Musicale.  This choir aims at   programming  well-known and especially  lesser known music from the sixteenth up to and including the eighteenth century.

As player of the  church organ Gerard is committed to the organ of the Old Church in Zwijndrecht.

 

FRANCAIS

Le claveciniste et organiste néerlandais Gerard de Wit (né en 1985) étudie, en 2006/2007, le chant et la direction de chœur au collège de Gorinchem aux Pays-Bas.

Depuis juin 2010, il est diplômé du conservatoire de Rotterdam où il a suivi l’enseignement de Bas de Vroome et Bernard Winsemius pour l’orgue et la basse continue.

Il poursuit ensuite sa formation de claveciniste avec Ton Koopman et Tini Mathot au Conservatoire royale de La Haye d’où il sort brillamment diplômé en 2011.

Pendant ses études, il publie le résultat de ses travaux sur la musique instrumentale de Sweelinck. Il fit également des recherches sur la cantate incomplète de Bach BWV188 dont il reconstruit la symphonie à partir du concerto pour clavecin BWV 1052, concerto qu’il joua lors de son examen final.

Gerard de Wit a participé à diverses master classes dont celles de Jan Hage et Thomas Trotter, et étudié la basse continue avec Patrick Ayrton et Kathryn Cok.

Il a également étudié les documents historiques avec Peter van Heyghen et Ton Koopman à l’université de Leyde. En 2003, Gerard reçoit le premier prix ainsi que le prix du public à un concours de composition. Il publie régulièrement des partitions pour orgue et chœur. En 2011, il enregistre un premier CD. Le 2ème volume de cet enregistrement est paru en octobre 2013.

Gerard de Wit est le fondateur et directeur artistique du chœur de chambre Camerate Musicale dont le but est de programmer non seulement des œuvres connues mais surtout des moins connues du XVIème siècle au XVIIIème siècle.

Il est organiste titulaire de l’orgue de la vieille église de Zwijndrecht aux Pays-Bas.